מחקרים

הפחתת הסיכוי לאשפוז חוזר בקרב חולי קורונה

החוקרים שאפו לבחון כיצד טיפול ברמדסיביר במהלך אשפוז משפיע על הסבירות לאשפוז חוזר של חולים תוך 30 יום לאחר השחרור, תוך ריבוד הניתוח לפי דרישת החמצן המשלימה המקסימלית וגל הקורונה

במחקר תצפיתי שהתמקד בהשפעה של רמדסיביר (remdesivir) על שיעורי האשפוז החוזר בתוך 30 יום בקרב חולי קורונה ((COVID-19 מאושפזים, נמצא שטיפול ברמדסיביר קשור להפחתת הסבירות לאשפוז חוזר. המוטיבציה למחקר נבעה מהצורך המתמשך לייעל את פרוטוקולי הטיפול עבור חולי קורונה כדי לשפר את התוצאות ולהפחית אשפוזים חוזרים בבתי החולים.

במחקר שממצאיו פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of comparative effectiveness research, החוקרים שאפו לבחון כיצד טיפול ברמדסיביר במהלך אשפוז משפיע על הסבירות לאשפוז חוזר של חולים תוך 30 יום לאחר השחרור, תוך ריבוד הניתוח לפי דרישת החמצן המשלימה המקסימלית (maximum supplemental oxygen requirement) וגל הקורונה (טרום-דלתא, דלתא ואומיקרון).

הניתוח כלל רישומי בתי חולים ממאגר המידע האמריקאי PINC AI Healthcare. החוקרים איתרו 440,601 חולים בוגרים ששוחררו לאחר אשפוז עקב מחלת הקורונה בין ה-1 במאי 2020 ל-30 באפריל 2022. ההשוואה נעשתה בין 248,785 חולים (56.5%) שקיבלו רמדסיבר לבין אלה שלא קיבלו את הטיפול, תוך התחשבות בגורמים כמו גיל, שימוש בקורטיקוסטרואידים, מדד תחלואה נלווית של צ'רלסון (Charlson comorbidity index) ושהיה בטיפול נמרץ במהלך האשפוז.

מתוצאות המחקר עולה כי בקרב החולים שטופלו ברמדסיביר היה שיעור אשפוזים חוזרים הקשורים לקורונה של 3.0% ושיעור אשפוזים חוזרים מכל סיבה של 6.3%, בהשוואה ל-5.4% ו-9.1%, בהתאמה, עבור אלו שלא טופלו ברמדסיביר. לאחר התאמה למאפיינים דמוגרפיים וקליניים, נמצא שטיפול ברמדסיביר היה קשור לסיכויים נמוכים משמעותית של אשפוז חוזר הקשור למחלת הקורונה (יחס סיכויים 0.60, רווח בר סמך 95%, 0.58-0.62) ושל אשפוז חוזר מכל סיבה (יחס סיכויים 0.73, 0.72-0.75). כמו כן, נצפה סיכוי נמוך באופן מובהק לאשפוז חוזר תוך 30 יום בחולים שטופלו ברמדסיביר בכל גלי הקורונה.

החוקרים סיכמו כי טיפול בחולי קורונה מאושפזים עם רמדסיביר מפחית באופן מובהק את הסיכון לאשפוז חוזר של 30 יום, הן האשפוז שקשור למחלת הקורונה והן אשפוז מכל הסיבות, מה שמצביע על כך שהיתרונות הקליניים של רמדסיביר עשויים להימשך מעבר לאשפוז הראשוני.

מקור:

Mozaffari E, Chandak A, Gottlieb RL, Chima-Melton C, Kalil AC, Sarda V, Der-Torossian C, Oppelt T, Berry M, Amin AN. Treatment of patients hospitalized for COVID-19 with remdesivir is associated with lower likelihood of 30-day readmission: a retrospective observational study. J Comp Eff Res. 2024 Apr;13(4):e230131. doi: 10.57264/cer-2023-0131. Epub 2024 Feb 29. PMID: 38420658; PMCID: PMC11044956.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רמדסיביר,  קורונה,  אשפוז חוזר,  אשפוז חולי קורונה