מחקרים

תופעות לוואי של רמדסיביר בחולי קורונה מאושפזים מאוכלוסיות פגיעות

במחקר רב מרכזי רטרוספקטיבי נמצא שטיפול ברמדסיביר עלול לגרום תופעות לוואי קשות בחולים מאושפזים עם מחלת קורונה אשר להם רקע של הפרעה בתפקוד הכלייתי

רמדסיביר (RDV) היא תרופה מאושרת ע"י מנהל המזון והתרופות האמריקני (FDA) למחלת הקורונה (COVID-19). מחקרים קליניים נערכו בעבר תחת תנאים מבוקרים באוכלוסיות נבחרות ותופעות הלוואי שדווחו ממחקרים אלה עלולות שלא לשקף לחלוטין את המתרחש במטופלים בחיי היומיום. מטרת החוקרים הייתה להעריך את שכיחות תופעות הלוואי (ADEs) של רמדסיביר בחולים מאושפזים עם מחלת הקורונה, כולל תת אוכלוסיות פגיעות כגון מטופלים עם הפרעה בתפקוד הכלייתי או הפרעה בתפקודי כבד ונשים בהריון.

במחקר זה נכללו מטופלים מאושפזים עם מחלת קורונה שטופלו ברמדסיביר בין החודשים ינואר לדצמבר 2021 בעשרה בתי חולים. החוקרים בדקו והגדירו תופעות לוואי של תרופות, כולל קשות, באמצעות בדיקות מעבדה. לאחר מכן השוו את התדירות שבה תופעות הלוואי הללו התרחשו באוכלוסיות חולים רגישות (מטופלים עם הפרעה בתפקודי כליה, הפרעה בתפקודי כבד ונשים בהריון) לקבוצות דומות ללא טיפול ברמדסיביר.

במחקר נמצא שמתוך 2,140 מטופלים, ל-1,416 (66.2%) הייתה לפחות תופעת לוואי אחת מהתרופה ול-295 (13.8%) הייתה תופעת לוואי חמורה מהתרופה. תופעת הלוואי השכיחה ביותר הייתה פגיעה בתפקודי כבד (42.9%), ואחריה אנמיה (27.6%). תופעות הלוואי החמורות שנצפו היו רמות אשלגן נמוכות (5.3%), פגיעה בתפקודי כבד (2.9%) ואנמיה (3.6%). שיעור תופעות הלוואי היה דומה בחולים בהשוואה לקבוצות דומות ללא טיפולים אלו, כולל אלו עם הפרעה בתפקוד הכלייתי (80.0% לעומת 71.8%), בעיות כבד (70.4% לעומת 75.0%) ונשים בהריון (78.6% לעומת 63.7%) . עם זאת, לחולים עם הפרעה בתפקוד הכלייתי היה שיעור גבוה בהרבה של תופעות לוואי חמורות (40.8% לעומת 16.0%). תופעות הלוואי החמורות השכיחות ביותר בחולים אלו היו אנמיה (15.3%), רמות אשלגן נמוכות (10.5%) וספירת טסיות נמוכה (8.9%). לא היה הבדל משמעותי בשיעור תופעות הלוואי החמורות בחולים עם הפרעה בתפקודי כבד או בנשים הרות.

לסיכום, חלק ניכר מחולי הקורונה המאושפזים שטופלו ברמדסיביר חוו תופעות לוואי כולל תופעות לוואי קשות. לאור השכיחות הגבוהה של תופעות לוואי חמורות, נדרשת זהירות במתן הטיפול בחולים עם הפרעה בתפקוד הכלייתי. מעבר לכך, יש צורך במחקרים נוספים כדי לחקור תופעות לוואי של רמדסיביר בחולי קורונה מאושפזים עם הפרעה בתפקודי כבד ובנשים בהריון.

מקור:

Kang H, Kang CK, Im JH, Cho Y, Kang DY, Lee JY. Adverse Drug Events Associated With Remdesivir in Real-World Hospitalized Patients With COVID-19, Including Vulnerable Populations: A Retrospective Multicenter Study. J Korean Med Sci. 2023 Oct;38(44):e346. https://doi.org/10.3346/jkms.2023.38.e346

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  רמדסיביר,  תפקודי כבד,  תפקודי כליות,  הריון