מחקרים

האם ניוד מוקדם של חולי קורונה משפר תוצאי אשפוז?

נמצא כי ניוד מוקדם של חולי קורונה שאושפזו במחלה לטיפול נמרץ לא מקושר לקיצור משך האשפוז או להפחתת תמותה, אך כן מעלה את הסיכוי להשתחרר מבית החולים ישירות הביתה

מונשם ביחידה לטיפול נמרץ. צילום: אילוסטרציה

ניוד מוקדם (Early Mobilization - EM) מהווה התערבות אשר עשויה למשפר תוצאים עבור חולים קשים. ישנו מיעוט מידע בנוגע ל-EM עבור חולי קורונה (COVID-19) והשימוש בשיטה זו במהלך הגל הראשון של המגפה העולמית.

בניתוח משנה של מחקר ESICM UNITE-COVID, נכללו חולי קורונה קשים שאושפזו במחלה לטיפול נמרץ (Intensive Care Unit - ICU) בין התאריכים 15 לפברואר ועד 15 למאי 2020. החוקרים בחנו משתנים המקושרים להחלת EM (תוך 72 שעות מאשפוזם ב-ICU), ובדקו את ההשפעה של EM על תמותה, משך אשפוז ב-ICU ובכלל ויעד השחרור. ניתוחים סטטיסטיים בוצעו בעזרת מודל לניארי להשפעות משולבות ו-ANOVA.

עבור 4,190 נבדקים שאושפזו ב-280 ICU על פני 45 מדינות נמצא מידע על אודות ניוד. תוצאות המחקר הדגימו כי 1,114 נבדקים (26.6%) עברו ניוד מוקדם תוך 72 שעות מאשפוזם ב-ICU. מאפייני האשפוז שנמצאו במתאר שלילי להחלת EM כללו הנשמה מלאכותית במעמד האשפוז ב-ICU (יחס סיכויים של 0.29, רווח בר-סמך של 95%, 0.25-0.35; p=0.001), גיל מתקדם (יחס סיכויים של 0.99, רווח בר-סמך של 95%, 0.98-1; p≤0.001), רקע של אסתמה (יחס סיכויים של 0.84, רווח בר-סמך של 95%, 0.73-0.98; p=0.028) ורקע של מחלת כליות (יחס סיכויים של 0.84, רווח בר-סמך של 95%, 0.71-0.99; p=0.036). EM נמצא קשור לעליה בסיכוי להשתחרר מבית החולים הביתה (יחס סיכויים של 1.31, רווח בר-סמך של 95%, 1.08-1.58; p=0.007), אך לא נמצא קשור למשך האשפוז ב-ICU (הפרש מתוקנן של 0.91 ימים, רווח בר-סמך של 95%, -0.47 ועד 1.37; p=0.34) ובבית החולים באופן כללי (הפרש מתוקנן של 1.4, רווח בר-סמך של 95%, -0.62 ועד 2.35; p=0.24) או לתמותה (יחס סיכויים של 0.88; רווח בר-סמך של 95%, 0.7-1.09; p=0.24), כאשר בוצע תוקנון עבור מערפלים.

מסקנת החוקרים הייתה כי כרבע מחולי הקורונה עברו EM. לא נמצא קשר בין EM בחולי קורונה לבין משך האשפוז ב-ICU או תמותה. עם זאת, EM בחולי קורונה נמצא קשור לעליה בסיכויים להשתחרר הביתה לעומת שחרור למוסד טיפולי אחר.

מקור:

Kloss P, Lindholz M, Milnik A, Azoulay E, Cecconi M, Citerio G, De Corte T, Duska F, Galarza L, Greco M, Girbes ARJ, Kesecioglu J, Mellinghoff J, Ostermann M, Pellegrini M, Teboul JL, De Waele J, Wong A, Schaller SJ; ESICM UNITE COVID Investigators. Early mobilisation in critically ill COVID-19 patients: a subanalysis of the ESICM-initiated UNITE-COVID observational study. Ann Intensive Care. 2023 Nov 14;13(1):112. doi: 10.1186/s13613-023-01201-1. PMID: 37962748; PMCID: PMC10645963.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  19-COVID,  טיפול נמרץ,  ניוד מוקדם,  אשפוז