מחקרים

מהם המאפיינים הקליניים המקושרים להחמרה קשה של COVID-19?

נמצא כי מחלה קשה בהתייצגות ועיכוב בהתחלת הטיפול התרופתי עם רמדסיביר ודקסמתזון נמצאו קושרים לתוצאי מחלה ירודים

מחלת הקורונה, תופעות לוואי, סימפטומים. אילוסטרציה

מחלת הקורונה (COVID-19) עדיין מהווה חשש בריאותי עולמי. טיפול משולב עם רמדסיביר ודקסמתזון מוצע עבור מטופלים עם מחלה קשה. עם זאת, טרם נמצאו מאפיינים המקושרים לתוצאים ירודים עבור נבדקים אלו. במחקר זה החוקרים זיהו מאפיינים המקושרים לתוצאים ירודים עבור מטופלים בטאיוואן עם COVID-19 קשה אשר טופל עם רמדסיביר ודקסהמתזון.

מטופלים עם COVID-19 קשה (רוויון חמצן בדם של פחות מ-94% באוויר חדר, או שנזקקים לתמיכה עם חמצן תוספי) אשר טופלו עם רמדסיביר ודקסהמתזון זוהו בין התאריכים 1 למאי-31 ליולי 2021. התוצאים העיקריים שנבדקו כללו; היעדר החלמה תוך 14 ימים, תמותה תוך 28 ימים והתקדמות לאי-ספיקה נשימתית המצריכה הנשמה מלאכותית או מוות במטופלים שטרם עברו הנשמה מלאכותית. המאפיינים הפרוגנוסטיים נותחו בעזרת רגרסיה לוגיסטית רב-משתנית ובעזרת רגרסיית COX.

תוצאות המחקר הדגימו כי מתוך 110 נבדקים שטופלו עם המשלב רמדסיביר ודקסמתזון, 57 (51.8%) החלימו תוך 14 ימים ו-6 נפטרו (5.5%) תוך 28 ימים. מתוך 89 הנבדקים שמתחילה לא עברו הנשמה מלאכותית, 12 (13.5%) התקדמו לאי-ספיקה נשימתית או מוות. מדד צ'רלסון לתחלואה נלווית (Charlson Comorbidity Index - CC), ציון SOFA ואשפוז לצורך טיפול עם רמדסיביר נמצאו קשורים להיעדר החלמה תוך 14 ימים. רמות חלבון תגובתי Cי(C-Reactive Protein- CRP) נמצאו במתאם עם שיעורי תמותה תוך 28 ימים. מדד חומרת דלקת ריאות (Pneumonia Severity Index) ואשפוז לצורך טיפול עם רמדסיביר נמצאו קשורים להתקדמות לכשלון נשימתי המצריך הנשמה מלאכותית או מוות בנבדקים לא מונשמים.

מסקנת החוקרים הייתה כי מחלה חמורה בהתייצגות ועיכוב בהתחלת הטיפול עם רמדסיביר נמצאו קשורים לתוצאים ירודים עבור מטופלים עם COVID-19 שטופלו עם רמדסיביר ודקסמתזון.

מקור:

Lai YH, Lee YC, Chen IR, Lin SN, Chang YL, Lu CC, Wu PF, Lin YT. Prognostic factors for poor outcomes in patients with severe COVID-19 treated with remdesivir plus dexamethasone in Taiwan. J Microbiol Immunol Infect. 2023 Dec;56(6):1207-1213. doi: 10.1016/j.jmii.2023.08.008. Epub 2023 Sep 1. PMID: 37696685.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  19-COVID,  דקסמתזון,  רמדסיביר