מחקרים

מה הטיפול המתאים עבור קורונה מתמשכת בנבדקים עם דיכוי חיסוני?

נמצא כי טיפול משולב עם רמדסיביר ונירמטרלביר/ ריטונאביר הינו יעיל עבור נבדקים עם רקע המטו-אונקולוגי הסובלים מקורונה ממושכת

חולה קורונה מאושפז בבית חולים. צילום: שאטרסטוק

בחולים המטו-אונקולוגיים מחלת הקורונה יכולה להתייצג עם זיהום מתמשך אשר מלווה בתסמינים ממושכים והמשך שכפול נגיפי לאורך זמן. לא ידוע מהי שיטת הטיפול המועדפת עבור חולים אלו. במחקר זה החוקרים מתארים את הנסיון שלהם עם טיפול משולב של רמדסיביר ונירמטרלביר/ ריטונאביר למשך חמשה ימים עבור חולים המטו-אונקולוגיים עם דיכוי חיסוני הסובלים מקורונה מתמשכת.

במחקר נכללו 15 נבדקים עם רקע של לימפומה, CLLי(Chronic lymphocytic leukemia) ומיאלומה נפוצה (Multiple Myeloma-MM). שמונה מהם היו גברים וגילם החציוני של הנבדקים עמד על 74 שנים. תוצאות המחקר הדגימו כי לכלל הנבדקים הייתה תגובה וירולוגית וקלינית מיידית. עבור 73% מהנבדקים, בדיקות PCRי(Polymerase Chain Reaction) עבור SARS-CoV-2י(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) נעשו שליליות עד תום ימי הטיפול, ויתר הנבדקים הדגימו עליה במספר סבבי PCR עד הגעה לסף, עם עליה חציונית של  שישה סבבים. לאחר תקופת מעקב של שלושה חודשים, 60% מהנבדקים נותרו בהפוגה נגיפית וקלינית מלאה. אף אחד מהנבדקים לא נזקק להנשמה פולשנית ולא נפטר. תופעות הלוואי שנצפו כללו; נויטרופניה, עלייה ברמות הלקטט ועלייה בטראנסאמינאזות, רובן היו קלות וחלפו מעצמן ללא צורך בטיפול.

מסקנת החוקרים הייתה כי טיפול נוגד-נגיפים משולב שכולל רמדסיביר ונירמטרלביר/ ריטונאביר מהווה טיפול מתאים עבור נבדקים עם קורונה מתמשכת.

Venclexta
AbbVie
RX
Partially covered by the Health basket
Venclexta

F.C. TABS.: Dosage should be ajust. individ. See lit. Tmt. of pts. with Chron. Lymphoc. Leukem./Small Lymphoc. Lymphoma with or without 17p deletion, who have received at least one prior ther. Acute Myeloid Leukem.: in comb. with a hypomethylating agent/comb. with low dose cytarabine is indicated for newly diagnosed pts. with AML who are ineligible for intensive chemother. C/I: Concom. use with strong CYP3A inhib. at init. and during ramp-up phase is contraind. in pts. with CLL/SLL due to the potent. for incr. risk of tumor lysis syndr. Concom. use with St. John’s wort.

מקור:

Meijer SE, Halutz O, Adler A, Levytskyi K, Tau L, Dekel M, Cohen-Poradosu R, Katchman E, Shasha D, Ablin J, Choshen G, Jacob G, Wasserman A, Ingbir M, Cohen YC, Perry C, Ram R, Herishanu Y, Bar On Y, van Thijn E, Rutsinsky N, Harari S, Stern A, Ben-Ami R, Paran Y. Dual anti-viral treatment for persistent COVID-19 in immunocompromised hemato-oncological patients is associated with a favorable prognosis and minor side effects. J Infect Chemother. 2023 Nov 7:S1341-321X(23)00267-2. doi: 10.1016/j.jiac.2023.10.022. Epub ahead of print. PMID: 37944697.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  לונג קוביד,  רמדסיביר,  המטואונקולוגיה,  CLL
תגובות