מחקרים

טיפול משולב אינו יעיל יותר מטיפול יחיד עם רמדסיביר בחולי קורונה

חולי קורונה שטופלו באופן משולב עם רמדסיביר ותרופות נוספות, כגון סטרואידים, לא הראו יעילות משופרת בהשוואה לטיפול עם רמדסיביר בלבד

תרופות. אילוסטרציה

בסקירה שיטתית שממצאיה פורסמו בכתב העת 'BMC Infectious Diseases', מטרת החוקרים הייתה להעריך את היעילות הקלינית ואת הסיכון של טיפול עם רמדסיביר בלבד, לעומת טיפול המשלב תרופות אחרות, בקרב חולי קורונה.

לצורך כך, החוקרים ערכו חיפוש במסדי הנתונים PubMed, Embase, SCIE, Cochrane Library וה-American Clinical trial Center על מנת לאתר ניסויים אקראיים מבוקרים (RCTs) ומחקרים תצפיתיים אשר פורסמו עד ל-1 באפריל 2022 ובמסגרתם נערכה השוואה בין יעילות הטיפול עם רמדסיביר כמונותרפיה וכמשטר משולב לעומת טיפולי ביקורת.

באנליזה אותה ערכו החוקרים נכללו בסך הכל עשרה RCTs ו-32 מחקרים תצפיתיים. בבחינת התוצא הראשוני של המחקר עולה כי הטיפול עם רמדסיביר הפחית את שיעורי התמותה בחולי קורונה הסובלים ממחלה קשה (סיכון יחסי, 0.57, רווח בר-סמך של 95%, (0.48,0.68 וכן קיצר את משך הזמן עד לשיפור קליני (mean difference = -2.51, רווח בר-סמך של 95%, -2.75, -2.28).

בכל הנוגע לתוצאים הקליניים האחרים, נמצא כי הטיפול עם רמדסיביר נקשר עם שיפור המצב הקליני (סיכון יחסי, 1.08, רווח בר-סמך של 95%, (1.01, 1.17. מבחינת תוצאי הבטיחות, הודגם כי הטיפול עם רמדסיביר לא גרם לנזק כבדי או כלייתי (סיכון יחסי, 0.87, רווח בר-סמך של 95%, 0.68, 1.11) (סיכון יחסי, 0.88, רווח בר-סמך של 95% 0.70,1.10). בהשוואה לטיפול עם רמדסיביר בלבד, הטיפול עם רמדסיביר בשילוב תרופות אחרות (כגון סטרואידים, פביפירביר, ופלזמה מחולים שהבריאו) לא השפיע על שיעורי התמותה.

לסיכום, ממצאי החוקרים מדגימים כי הטיפול עם רמדסיביר יכול לסייע בהפחתת שיעורי התמותה של חולי קורונה הסובלים ממחלה קשה, וכן לקצר את משך הזמן עד לשיפור קליני. עוד עולה מתוצאות החוקרים כי לא נצפה יתרון במשטר הכולל טיפולים נוספים מלבד רמדסיביר עבור תוצאים קליניים אחרים.

מקור:

Chen, C., Fang, J., Chen, S. et al. The efficacy and safety of remdesivir alone and in combination with other drugs for the treatment of COVID-19: a systematic review and meta-analysis. BMC Infect Dis 23, 672 (2023). https://doi.org/10.1186/s12879-023-08525-0

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  רמדסיביר,  טיפול משולב,  סטרואידים