מחקרים

כדאיות כלכלית של רמדסיביר עבור נבדקים מאושפזים עם קורונה ביוון

נמצא כי טיפול עם רמדסיביר מדגים כדאיות כלכלית עבור חולי קורונה מאושפזים ביוון הזקוקים לטיפול עם חמצן תוספי

14.01.2024, 18:11

מגפת הקורונה מהווה איום עולמי עם השלכות קשות על הבריאות, הכלכלה והחברה. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את הערך הקליני והכלכלי של רמדסיביר, בעזרת פיתוח מודל לניתוח כדאיות כלכלית עבור מבוגרים עם קורונה המאושפזים בבתי חולים ביוון אשר זקוקים לחמצן תוספי.

החוקרים פיתחו מודל כדאיות כלכלית אשר כללה מודל עץ החלטות ומודל עוקבה על שם מקרוב. מידע על היעילות הכלכלית של הטיפול עם רמדסיביר הופק מתוך רשת של ניתוחי-על. מידע על אודות שימוש במשאבי בריאות, הטיפול המקובל ועלות הופקו מתוך הספרות הרפואית הקיימת. תוצאים קליניים וכדאיות כלכלית הוערכו מנקודת מבט של צרכני שירותי הבריאות ביוון.

תוצאות המחקר הדגימו כי טיפול עם רמדסיביר הביא לתוספת של 1.45 שנות חיים בכלל ושל 1.11 שנות חיים מתוקננים עבור איכות חיים, בהשוואה לטיפול המקובל. בנוסף, טיפול עם רמדסיביר הביא לירידה במספר ימי אשפוז למטופל (ירידה של 0.87 ימים במחלקה פנימית, 1.49 ימים במחלקה לטיפול נמרץ ו-1.37 ימים במחלקה לטיפול נמרץ עם הנשמה מלאכותית פולשנית) בהשוואה לנבדקים שטופלו כמקובל. בנוסף הודגמה ירידה בתפוסת מיטות בבית החולים ופחות מקרי מוות. טיפול עם רמדסיביר נמצא קשור גם לירידה בעלויות עבור מערכת הבריאות ביוון, ועל כן טיפול זה נחשב יעיל וכדאי מכל הבחינות.

מסקנת החוקרים הייתה כי ממצאי מחקר זה מספקים עדויות טובות עבור מקבלי ההחלטות על אודות התועלת הכלכלית שיש לטיפול עם רמדסיביר עבור חולי קורונה המאושפזים עם מחלה בינונית וקשה הזקוקים לטיפול עם חמצן. הממצאים תומכים בשימוש עם רמדסיביר כטיפול קו-ראשון עבור חולים המאושפזים בבתי חולים ביוון עם קורונה. עם זאת, המודל לא מתחשב בעלויות נוספות כגון; אשפוזים חוזרים, שיקום, תופעות לוואי ארוכות טווח של קורונה, תופעות לוואי של הטיפול או עלויות עקיפות בעקבות התחלואה. על כן, יש מקום להמשך מחקר על מנת לספר מידע מקיף לבחינת כדאיות כלכלית של הטיפול עם רמדסיביר עבור חולי קורונה ביוון.

מקור:

Athanasakis K, Zisis K, Tsoulas C, Nomikos N. Cost-effectiveness Analysis and Impact on Length of Hospital Stay of the Introduction of Remdesivir as a Treatment Option for Hospitalized Patients With COVID-19 Requiring Supplemental Oxygen in Greece Versus Standard of Care. Clin Ther. 2023 Dec;45(12):1244-1250. doi: 10.1016/j.clinthera.2023.09.023. Epub 2023 Oct 30. PMID: 37914586.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  עלות טיפול,  כדאיות כלכלית,  רמדסיביר,  טיפול עם חמצן