מחקרים

הטיפול עם מולנופירביר לא הפחית את שיעורי התמותה בחולי קורונה

חולי קורונה אשר טופלו עם מולנופירביר תוך 3 ימים מעת אבחנתם לא הראו שיעור נמוך יותר של אשפוזים או תמותה בהשוואה לקבוצת הביקורת, אשר לא קיבלה טיפול זה

תמותה מקורונה. צילום: שאטרסטוק

עד כה לא היה ברור מהו היתרון הקליני של הטיפול עם מולנופירביר (MPV: molnupiravir) בתתי-אוכלוסיות של מטופלים אשר נדבקו בנגיף הקורונה.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Journal of Infectious Diseases', מטרת החוקרים הייתה לקבוע את שיעור האשפוז או התמותה של חולי קורונה אשר טופלו עם MPV, לעומת נבדקי ביקורת שלא קיבלו טיפול זה. ההערכה נעשתה תוך 30 יום מעת אבחנתם של החולים.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה מותאם בו השתתפו יוצאי צבא אשר אובחנו לראשונה עם נגיף הקורונה (SARS-CoV-2) בין ה-1 בינואר ל-31 באוגוסט 2022, ולא היו מאושפזים בעת כניסתם למחקר. למשתתפים נרשם טיפול עם MPV תוך 3 ימים מעת אבחנתם במחלה, והם הותאמו למשתתפים להם לא נרשם טיפול עם MPV.

מתוצאות החוקרים עולה כי בקרב 1,459 הזוגות התואמים לא נצפתה שכיחות שונה בשיעורי האשפוז/תמותה בין קבוצת הטיפול עם MPV לעומת נבדקי הביקורת שלא קיבלו טיפול זה (48 לעומת 44 מקרים; הפרש סיכון מוחלט 0.27; רווח בר-סמך של 95% -94 עד 1.49). כמו כן, לא נצפתה תועלת בקרב משתתפים בני >60 או ≤60 שנים (הפרש סיכון מוחלט, 0.27; רווח בר-סמך של 95%, -1.25 עד 1.79; לעומת הפרש סיכון מוחלט, -0.29; רווח בר-סמך של 95%, -1.22 עד 1.80), אלו הסובלים מתחלואה נלוות ספציפית, או לפי סטטוס החיסון.

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי נצפה יתרון מובהק בקרב חולים שהיו ללא תסמינים בבסיס המחקר, אשר לא נמצא בקרב אלו שהיו תסמיניים בעת התייצגותם (הפרש סיכון מוחלט, -2.80; רווח בר-סמך של 95%, -4.74 עד −87; לעומת הפרש סיכון מוחלט, 1.12; רווח בר-סמך של 95%, -31 עד 2.55). עקומות קפלן-מאייר לא הדגימו הבדל בשיעור החולים שאושפזו או נפטרו בין המשתתפים שטופלו עם MPV בהשוואה לביקורות שלא קיבלו טיפול זה (logrank P = .7).

לסיכום, הטיפול עם MPV בחולי קורונה לא נקשר עם הפחתה בשיעורי האשפוז או התמותה במסגרת תקופה של 30 יום מעת האבחנה. עם זאת, נצפתה תועלת בעקבות הטיפול בקרב תת-קבוצה של חולים אשר היו ללא תסמינים בעת התייצגותם הראשונית.

מקור:

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  מולנופיראוויר,  אשפוז,  תמותה מקורונה