מחקרים

הטיפול עם טוסיליזומב משפר את השרידות בחולי קורונה קשים

השוואה בין יעילותם של טיפולים שונים לקורונה חמורה הדגימה כי הטיפול עם טוסיליזומב הוביל לתוצאים הטובים ביותר מבחינת שרידות וצורך בהנשמה מלאכותית

01.01.2024, 12:06

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'scientific reports' מטרת החוקרים הייתה לבדוק את הגישות השונות לטיפול במחלת הקורונה ולהעריך את יעילותן בטיפול במחלה חמורה.

לצורך כך, החוקרים סרקו את מסדי הנתונים PubMed,יCochrane Library ו-Clinical Trialsי(ct.gov.) על מנת לאתר ניסויים אקראיים מבוקרים (RTCs) שנערכו על חולי קורונה שסבלו ממחלה קשה, וכללו קבוצת התערבות אשר קיבלה טיפול, וקבוצת ביקורת אשר קיבלה אינבו או SoC.

החוקרים ערכו חיפושים נפרדים על מנת לאתר מחקרים אשר פורסמו עד לאוקטובר 2022 במסגרתם נבדקו טיפולים שונים לקורונה כגון אנקינרה, רמדסיביר, בריסיטיניב, איברמקטין, ריטונביר, טוסיליזומב, סרילומאב, סוטרווימאב, וקזיריבימאב/אימדבימאב. לצורך בחירת הטיפולים השונים למטא-האנליזה החוקרים בדקו את הספרות הקיימת בנושא בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2022.

מתוצאות החוקרים עולה כי בהשוואה ל-SoC, התוצאים הטובים ביותר באופן מובהק סטטיסטית היו תחת הטיפול עם טוסיליזומב, וזאת מבחינת שיעורי התמותה (סיכון יחסי 0.87; רווח בר-סמך של 95%: 0.80, 0.95), הצורך בהנשמה מלאכותית (סיכון יחסי 0.78; רווח בר-סמך של 95%: 0.68, 0.89), ומספר המטופלים ששוחררו מבית החולים (סיכון יחסי 1.13; רווח בר-סמך של 95%: 1.07, 1.20).

עוד עולה מתוצאות החוקרים כי בהשוואה לביקורת (SoC), הטיפול עם רמדסיביר הוביל להיארעות נמוכה יותר של תמותה באופן מובהק (סיכון יחסי 0.79; רווח בר-סמך של 95%: 0.65, 0.95). נטייה זו נצפתה גם בעת השוואת הטיפול עם רמדסיביר לאינבו (סיכון יחסי 0.63; רווח בר-סמך של 95%: 0.48, 0.82). בנוסף, נצפתה יעילות מובהקת סטטיסטית ליעילות הטיפול עם בריסיטיניב, אשר הדגימה שיעור נמוך יותר של מקרי תמותה בהשוואה לאינבו (סיכון יחסי 0.63; רווח בר-סמך של 95%: 0.49, 0.81).

לסיכום, הטיפול עם טוסיליזומב בחולי קורונה הוביל ליעילות הגדולה ביותר בכל הנוגע לשיעורי התמותה, הצורך בהנשמה מלאכותית, ומספר החולים ששוחררו מבית החולים בהשוואה ל-SoC. עם זאת, החוקרים מציינים כי ישנה הטרוגניות מרובה במחקרים שנכללו במטא-האנליזה אותה ערכו, ועל כן יש לפרש את נתוניהם בזהירות. אף על פי כן, ניתן לראות כי הודגמה יעילות בעקבות השימוש בטיפולים השונים הקיימים כיום לקורונה חמורה.

מקור:

Marko, M., Pawliczak, R. Assessment of the available therapeutic approaches for severe COVID-19: a meta-analysis of randomized controlled trials. Sci Rep 13, 17114 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-44463-2

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  רמדסיביר,  טוסיליזומאב,  הנשמה מלאכותית