מחקרים

שינויים בתאים לימפוציטיים בחולי קורונה שטופלו עם רמדסיביר

נמצא כי בחולי קורונה בדרגה חמורה שטופלו עם רמדסיביר נצפו שינויים בתתי-אוכלוסיות של תאים לימפוציטיים אשר משתתפים, ככל הנראה, בהפחתת סערת הציטוקינים בחולים קשים

רמדסיביר (Remdesivir - RDV) הדגים תועלת קלינית עבור חולים מאושפזים עקב COVID-19. מטרת מחקר זה הייתה לבחון את האפשרות כי יש מתאם בין טיפול עם RDV לבין שונות באוכלוסיית הלימפוציטים.

במחקר רטרוספקטיבי זה נכללו 43 מטופלים מאושפזים עם COVID-19;י 30 גברים ו-13 נשים (גיל ממוצע של 69.3±15 שנים), מהם תשעה קיבלו טיפול עם RDV. שישה מהנבדקים לא נזקקו כלל לטיפול עם חמצן תוספי (דרגת חומרה 0), 22 נזקקו לטיפול עם חמצן עם ריכוז חמצן של 50% ומטה (דרגת חומרה 1), שבעה נזקקו להנשמה לא פולשנית (דרגת חומרה 2), שלושה נזקקו להנשמה פולשנית (דרגת חומרה 3) וחמישה נפטרו (דרגת חומרה 4).

תוצאות המחקר הדגימו כי במטופלים שקיבלו טיפול עם RDV נצפו שינויים משמעותיים בתתי-אוכלוסיות של לימפוציטים. במבדק ציטופלורוסנטי הודגמה עליה משמעותית בלימפוציטים מסוג תאי B (p=0.002) ובפלסמובלסטים (p=0.08). בנוסף, הודגמה ירידה משמעותית בכמותם של לימפוציטים מסוג תאי T ציטוטוקסיים (p=0.008). לא הודגמו שינויים ברמות של תאי T מסוג CD4+ או בתאי הרג טבעיים (Natural Killers - NK). הודגמה גם ירידה משמעותית בתאי T רגולטוריים (p=0.02) ועליה משמעותית ברמות המונוציטיים במחזור הדם (p=0.03). בריבוד לפי חומרת המחלה, לאחר טיפול עם RDV, מטופלים עם מחלה בדרגה 0-2 הדגימו רמות גבוהות יותר של לימפוציטים מסוג תאי B ומונוציטים וירידה בספירת תאי T זכרון ותאי T ציטוטוקסיים. לעומת זאת, במטופלים עם מחלה בדרגה 3-4 הדגימו עלייה משמעותית בתאים פלסמובלסטיים וירידה בתאי T זכרון. לא הודגמו הבדלים בריכוזים של תאי T מסוג CD4+, תאי T רגולטוריים וב-NK.

מסקנת החוקרים הייתה כי במטופלים עם קורונה שטופלו עם RDV נצפו שינויים מהותיים בתתי-אוכלוסיות שונות של לימפוציטיים בהשוואה למטופלים שלא טופלו עם RDV. למרות המדגם הקטן, בשל האופי הרטרוספקטיבי של המחקר, השינויים המשמעותיים באוכלוסיות השונות של לימפוציטים יכולים לכוון השערות בנוגע לתפקידו של RDV בהשתתפות בתגובה החיסונית כנגד הנגיף ובויסות סערת הציטוקינים הנצפית במטופלים עם מחלה חמורה יותר.

מקור:

Cianci R, Massaro MG, De Santis E, Totti B, Gasbarrini A, Gambassi G, Giambra V. Changes in Lymphocyte Subpopulations after Remdesivir Therapy for COVID-19: A Brief Report. Int J Mol Sci. 2023 Oct 7;24(19):14973. doi: 10.3390/ijms241914973. PMID: 37834421; PMCID: PMC10573452.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  רמדסיביר,  לימפוציטים,  סערת ציטוקינים