מחקרים

רמדסיביר לא מובילה לשיפור קליני מהיר בחולי קורונה מאושפזים

חולי קורונה אשר טופלו במהלך אשפוזם עם רמדסיביר לא הראו שיפור קליני מהיר במצבם. עם זאת, שיעורי התמותה של חולים אלו היו נמוכים יותר בהשוואה לחולים שלא קיבלו את הטיפול

רמדסיביר היא תרופה הניתנת לחולי קורונה מאושפזים אשר הדגימה יעילות קלינית ברמה בינונית. ישנן ראיות אנקדוטליות על כך שיתכן וחלק מהמטופלים חוו התאוששות מהירה במיוחד של האי-ספיקה הנשימתית ממנה סבלו לאחר שהחלו טיפול עם רמדסיביר. במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Infectious Diseases and Therapy', החוקרים בדקו האם השיפור המהיר שנצפה נגרם בעקבות הטיפול עם רמדסיביר, וכן בדקו אילו מאפיינים ברמת המטופל עשויים לנבא שיפור קליני מהיר לאחר טיפול זה.

לצורך כך, החוקרים ערכו מחקר עוקבה תצפיתי רב-מרכזי על חולי קורונה מאושפזים אשר נזקקו לתוספת חמצן וטופלו עם דקסמתזון. החוקרים הגדירו שיפור קליני מהיר בתגובה לטיפול כהפחתת ליטר 1 לכל הפחות של תוספת חמצן לדקה, או שחרור מבית החולים תוך 72 שעות מעת האשפוז. החוקרים השתמשו בהסתברות הפוכה (Inverse probability) של מודל רגרסיה לוגיסטית משוקללת-טיפול על מנת להעריך את הקשר בין הטיפול עם רמדסיביר לבין שיפור קליני מהיר. התוצאים השניוניים של המחקר כללו תמותה בבית החולים, שיעורי האשפוזים ביחידות לטיפול נמרץ ומשך האשפוז.

באנליזה שערכו החוקרים נכללו בסך הכל 871 חולים, כאשר 445 מתוכם טופלו עם רמדסיביר. הטיפול עם רמדסיביר לא השפיע על ההופעה של שיפור קליני מהיר (62% לעומת 61%, יחס הסיכויים, 1.05, רווח בר-סמך של 95%0.79-1.40 ; p = 0.76). עם זאת, נמצא כי שיעורי התמותה בבית החולים היו נמוכים יותר (14.7% לעומת 19.8%, יחס הסיכויים, 0.70, רווח בר-סמך של 95%, 0.48-1.02, p = 0.06) בקרב החולים שטופלו עם רמדסיביר. עוד עולה מתוצאות החוקרים כי שיפור קליני מהיר נצפה לעתים קרובות יותר בחולים עם ערך נמוך של חלבון מגיב C (≤ 75 מיליגרם/ליטר) ובאלה שסבלו מתסמינים למשך זמן קצר בטרם האשפוז (< 7 ימים) (יחס הסיכויים, 2.84, רווח בר-סמך של 95%, 1.07-7.56).

לסיכום, ממצאי החוקרים הדגימו כי הטיפול עם רמדסיביר לרוב לא הגדיל את ההיארעות של שיפור קליני מהיר בקרב חולי קורונה מאושפזים. עם זאת, החוקרים מציינים כי יתכן ויש לטיפול השפעה על חולים שסבלו מתסמינים במשך זמן קצר והראו סימנים קלים יחסית של דלקת סיסטמית.

מקור:

Leegwater, E., Dol, L., Benard, M.R. et al. Rapid Response to Remdesivir in Hospitalised COVID-19 Patients: A Propensity Score Weighted Multicentre Cohort Study. Infect Dis Ther 12, 2471–2484 (2023). https://doi.org/10.1007/s40121-023-00874-2

נושאים קשורים:  מחקרים,  רמדסיביר,  חלבון מגיב-C,  אי-ספיקה נשימתית,  קורונה