מחקרים

האם טיפול עם רמדסיביר מקושר לשיפור קליני מהיר בחולי קורונה?

נמצא כי רמדסיביר איננו קשור להופעה של שיפור קליני מהיר בחולים המאושפזים עם קורונה, אך הטיפול עם רמדסיביר כן נמצא קשור לפחות תמותה באשפוז

מחלקת קורונה בבית החולים איכילוב. צילום: יוסי אלוני/ פלאש 90

במחקר שהתפרסם בכתב העת Infectious Diseases and Therapy רמדסיביר הינו טיפול מאושר עבור חולים המאושפזים עקב תחלואה בקורונה, אשר הדגים יעילות קלינית מסויימת. ישנם מקרים בודדים בהם אי-הספיקה הנשימתית חלפה תוך זמן מועט מתחילת הטיפול עם רמדסיביר. במחקר זה החוקרים בחנו האם השיפור המהיר מיוחס לטיפול עם רמדסיביר, ואלו מאפיינים של המטופל יכולים לנבא את השיפור הקליני המהיר תחת טיפול עם רמדסיביר.

במחקר עוקבה תצפיתי זה שבוצע במספר רב של מרכזים רפואיים נכללו מטופלים המאושפזים עקב קורונה אשר נזקקו לטיפול עם חמצן תוספי ואשר קיבלו טיפול עם דקסהמתזון. שיפור קליני מהיר לאחר טיפול עם רמדסיביר הוגדר כהפחתה של לפחות 1 ליטר/דקה של חמצן או שחרור מאשפוז תוך 72 שעות מתחילתו. החוקרים השתמשו בהסתברות הופכית משוקללת לטיפול עבור מודלים של רגרסיה לוגיסטית על מנת לבחון את הקשר בין טיפול עם רמדסיביר לבין השתפרות קלינית מהירה. תוצאים שניוניים שנבחנו כללו; תמותה במהלך אשפוז, אשפוז במחלקה לטיפול נמרץ ומשך האשפוז.

מתוך 871 נבדקים שנכללו במחקר, 445 טופלו עם רמדסיביר. תוצאות המחקר הדגימו כי לטיפול עם רמדסיביר לא הייתה השפעה על שיפור קליני מהיר (62% לעומת 61%, יחס סיכויים של 1.05; רווח בר-סמך של 95%, 0.79-1.4; p=0.76). שיעורי תמותה במהלך אשפוז (14.7% לעומת 19.8%; יחס סיכויים של 0.7, רווח בר-סמך של 95%, 0.48-1.02; p=0.06) היו נמוכים יותר בקבוצת הנבדקים שטופלו עם רמדסיביר. שיפור קליני מהיר אירע בשכיחות גבוהה יותר עבור נבדקים עם רמות חלבון תגובתי C (C-Reactive Protein- CRP) נמוך (75 מ"ג/ליטר ומטה) ועבור נבדקים עם הופעה של תסמינים זמן קצר (פחות משבעה ימים) טרם האשפוז (יחס סיכויים של 2.84, רווח בר-סמך של 95%, 1.07-7.56).

מסקנת החוקרים הייתה כי טיפול עם רמדסיביר לא מעלה את ההיארעות של שיפור קליני מהיר עבור נבדקים המאושפזים עקב קורונה. עם זאת, טיפול עם רמדסיביר נמצא יעיל עבור נבדקים שהתסמינים שלהם החלו מעט זמן טרם האשפוז ואשר מדגימים תגובה דלקתית לא חמורה.

מקור:

Leegwater E, Dol L, Benard MR, Roelofsen EE, Delfos NM, van der Feltz M, Mollema FPN, Bosma LBE, Visser LE, Ottens TH, van Burgel ND, Arbous SM, El Bouazzaoui LH, Knevel R, Groenwold RHH, de Boer MGJ, Visser LG, Rosendaal FR, Wilms EB, van Nieuwkoop C. Rapid Response to Remdesivir in Hospitalised COVID-19 Patients: A Propensity Score Weighted Multicentre Cohort Study. Infect Dis Ther. 2023 Oct;12(10):2471-2484. doi: 10.1007/s40121-023-00874-2. Epub 2023 Oct 6. PMID: 37801280; PMCID: PMC10600071.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  רמדסיביר,  שיפור קליני,  אשפוז