מחקרים

האם טיפול עם רמדסיביר מפחית תמותה בחולי קורונה מאושפזים עם דיכוי חיסוני?

נמצא כי עבור נבדקים עם דיכוי חיסוני התחלת טיפול עם רמדסיביר תוך יומיים מתחילת אשפוזם עקב קורונה מוריד באופן משמעותי את התמותה לאחר 14 ו-28 ימים, בהשוואה לטיפול שלא כולל רמדסיביר

מטופלים הסובלים מדיכוי חיסוני נמצאים בסיכון מוגבר לתחלואה קשה או מוות עקב מחלת הקורונה, עם זאת ישנה שונות רבה באסטרטגיות הטיפול עבור מטופלים אלו במהלך אשפוזם. מחקר השוואתי זה בחן את ההשפעה של טיפול עם רמדסיביר על תמותה באשפוז עבור נבדקים עם דיכוי חיסוני שאושפזו עקב COVID-19 מהלך כל תקופות הוריאנטים המסוכנים (Variants of Concern - VOC).

מידע על אודות חולים עם דיכוי חיסוני שאושפזו עקב COVID-19 בין התאריכים דצמבר 2020-אפריל 2022 הוצאו ממאגר הנתונים US PINC AI Healthcare. נבדקים שהחלו טיפול עם רמדסיביר תוך יומיים מאשפוזם הותאמו, בעזרת התאמת ציוני נטייה, ביחס של 1:1 עם נבדקים שלא טופלו עם רמדסיביר במהלך אשפוזם עקב COVID-19. קריטריונים נוספים שעל בסיסם בוצעה התאמה כללו; חודש האשפוז, קבוצת גיל ומיקום האשפוז. החוקרים השתמשו במודלים לסיכונים יחסיים על שם COX על מנת לבחון את ההשפעה של רמדסיביר על תמותה תוך 14 ו-28 ימים במהלך תקופות VOC.

ל-19,184 נבדקים שטופלו עם רמדסיביר הוצמדו 11,213 נבדקים שלא טופלו עם רמדסיביר. תוצאות המחקר הדגימו כי 11.1% מהנבדקים שטופלו עם רמדסיביר נפטרו תוך 14 ימים, ו-17.7% נפטרו תוך 28 ימים לעומת 15.4% ו-22.4%, בהתאמה, בקבוצה שלא טופלה עם רמדסיביר. טיפול עם רמדסיביר נמצא קשור לירידה בתמותה תוך 14 (יחס סיכונים של 0.7, רווח בר-סמך של 95%, 0.62-0.78) ו-28 ימים (יחס סיכונים של 0.75, רווח בר-סמך של 95%, 0.68-0.83). התועלת שנצפתה בשרידות נותרה מובהקת במהלך תקופות שקודם זן הדלתא, במהלך זן הדלתא ובמהלך זן האומיקרון.

מסקנת החוקרים הייתה כי החלה מוקדמת של טיפול עם רמדסיביר עבור חולים עם דיכוי חיסוני אשר אושפזו עקב COVID-19 נמצא קשור לתועלת משמעותית בשיעורי השרידות במהלך כל גלי הקורונה. ממצאים אלו מספקים מידע נחוץ הנוגע ליעילות הטיפול עבור חולים מתוך אוכלוסיית סיכון המאושפזים עם קורונה.

מקור:

Mozaffari E, Chandak A, Gottlieb RL, Chima-Melton C, Read SH, Jiang H, Chiang M, Lee E, Gupta R, Berry M, Kalil AC. Remdesivir reduced mortality in immunocompromised patients hospitalized for COVID-19 across variant waves: Findings from routine clinical practice. Clin Infect Dis. 2023 Aug 9:ciad460. doi: 10.1093/cid/ciad460. Epub ahead of print. PMID: 37556727.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דיכוי חיסוני,  רמדסיביר,  אשפוז,  קורונה