מחקרים

רמדסיביר עבור חולים המאושפזים עם קורונה בדרגה בינונית ומעלה

נמצא כי טיפול עם רמדסיביר הינו נסבל ויעיל עבור חולים עם דלקת ריאות בדרגה בינונית ומעלה על רקע קורונה, ללא הבדל בעיתוי תחילת הטיפול

רמדסיביר, קורונה (אילוסטרציה)

רמדסיביר נמצאת בשימוש תדיר עבור דלקת ריאות על רקע זיהום עם SARS-CoV-2י(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2). במחקר תצפיתי רטרוספקטיבי שממצאיו פורסמו בכתב העת BMC Infectious Diseases חוקרים בחנו את המאפיינים הקליניים של חולים עם קורונה בדרגה בינונית-קשה שטופלו עם רמדסיביר ואת התוצאים שלהם במהלך אשפוז. במחקר נכללו מטופלים אשר טופלו עם רמדסיביר ואשר אושפזו עקב קורונה בדרגה בינונית-קשה, בין התאריכים ספטמבר 2020-ספטמבר 2021.

למחקר גוייסו 1,004 חולים, לכולם הופיעו תסמינים פחות מעשרה ימים טרם החלת הטיפול עם רמדסיביר, ול-17% מהם היו לפחות ארבע מחלות נלוות. תוצאות המחקר הדגימו כי הטיפול עם רמדסיביר נסבל היטב, ושיעור הנבדקים שדיווחו על תופעות לוואי לטיפול עמד על 2.3%. 80 נבדקים נפטרו במהלך האשפוז (8%). משך הזמן החציוני מתחילת הופעת התסמינים ועד החלת הטיפול עם רמדסיביר עמד על חמישה ימים. תוצאים שלא הושפעו מתזמון התחלת הטיפול עם רמדסיבר, כללו משך האשפוז, תמותה באשפוז, תוצא משולב (תמותה באשפוז ו/או צורך באינטובציה תוך-קנית). גיל מתקדם, מספר רב של מחלות נלוות (ארבע ומעלה) וחומרת הכשל הנשימתי במעמד האשפוז נמצאו קשורים לתוצאים ירודים מחוץ לבית החולים.

מסקנת החוקרים הייתה כי במתאר של החיים האמיתיים, נמצא כי רמדסיביר מהווה טיפול בטוח ונסבל עבור קורונה בדרגה בינונית-חמורה. לא נמצא הבדל בתמותה או בצורך לעבור אינטובציה תוך-קנית בין מטופלים שהחלו טיפול עם רמדסיביר בשלב מוקדם של המחלה (תוך שלושה עד חמישה ימים מהופעת התסמינים) לבין אלו שהחלו טיפול מאוחר יותר.

מקור:

Pieralli F, Pomero F, Dentali F, Norbiato C, Attardo T, Vicari S, Magnani E, Marzilli MA, Piccolo P, Valerio A, Manfellotto D; FADOI RECOVER Study Group. Real-world use of remdesivir for the treatment of patients admitted to Italian hospitals with COVID-19: the nationwide retrospective FADOI-RECOVER study. BMC Infect Dis. 2023 Jul 8;23(1):454. doi: 10.1186/s12879-023-08422-6. PMID: 37422621; PMCID: PMC10329794.

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת ריאות,  רמדסיביר,  קורונה