מחקרים

האם רמדסיביר גורם לפגיעה מיטוכנדריאלית?

למרות השינויים המשמעותיים בריכוז ה-DNA המיטוכונדריאלי עקב טיפול עם רמדסיביר עבור קורונה, התפקוד המיטוכונדריאלי הושפע במידה מזערית בלבד

12.10.2023, 16:31
דנ"א מיטוכונדריאלי (צילום: אילוסטרציה)

הנגיף SARS-CoV-2י(Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) גורם למחלה נשימתית קשה הנקראת COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). רמדסיביר (Remdesivir - RDV) היה הטיפול התרופתי הראשון שאושר בחופזה על ידי מנהל המזון והתרופות האמריקאי (U.S. Food and Drug Administration - FDA). RDV הינו תכשיר נוגד נגיפים המתפקד כאנלוג לריבונוקלאוזיד (מוכוון כנגד אדנוזין) אשר מופעל כאשר יש הצטברות מרובה שלו בתוך התא. לאחר מכן החומר מפעפע אל תוך תאי המאכסן וקוטע את תהליך השעתוק של הנגיפים. מחקרים קודמים הדגימו כי אנלוגים אחרים לנוקלאוזידים גורמים, באופן לא מכוון, לעיכוב RNA או DNA פולימראז במיטוכונדריה או גורמות למוטציות ב-DNA המיטוכונדריאלי (Mitochondrial DNA - mtDNA). ממצאים אלו, הנוגעים לרעילות של תכשירים למיטוכונדריה, עודדו את צוות החוקרים לבחון את ההשפעות של RDV על תפקוד מיטוכונדריאלי.

תוצאות המחקר הדגימו כי בעזרת מודלים של מכרסמים, In vivo ו-in vitro, שטופלו עם RDV, נצפתה עליה בהכפלות mtDNA בתאים מסוג Mv1Lu (עלייה ממוצעת של 35.26±11.33%) ובתאי כבד (עליה של 100.27±32.73%) בעקבות הטיפול. למרות זאת, שינויים אלו השתקפו בשינויים מזעריים בלבד בתפקוד המיטוכונדריה. להפתעת צוות החוקרים, תאי הלב ושרירי השלד היו עמידים מאוד לטיפול עם RDV, למרות שאלו רקמות שהושפעו מאוד מחשיפה לאנלוגים אחרים לנוקלאוזידים.

מסקנת החוקרים הייתה כי על אף שממצאי המחקר הדגימו השפעה מזערית בלבד של RDV על תפקוד המיטוכונדריה, לתוצאות עלולות להיות השלכות עבור מטופלים עם מחלות מיטוכונדריאליות.

מקור:

DeFoor N, Paul S, Li S, Basso EKG, Stevenson V, Browning JL, Prater AK, Brindley S, Tao G, Pickrell AM. Remdesivir increases mtDNA copy number causing mild alterations to oxidative phosphorylation. Sci Rep. 2023 Sep 15;13(1):15339. doi: 10.1038/s41598-023-42704-y. PMID: 37714940; PMCID: PMC10504289.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רמדסיביר,  מיטוכונדריה,  19-COVID