מחקרים

האם מתפתחת עמידות לטיפול עם רמדסיביר?

נמצא כי אין עליה בשיעור המוטציות המופיעות בגן Nsp12 בין נבדקים שטופלו עם רמדסיביר ובין אלו שטופלו עם אינבו, וכי מוטציות אלו לא מקנות עמידות משמעותית לטיפול

רמדסיביר הינו תכשיר מאושר לשימוש עבור חולי קורונה (Coronavirus Disease - COVID-19) בכל הגילאים בבית החולים ומחוצה לו. במחקר זה החוקרים הציגו את תוצאות ניתוח העמידויות של הנגיף SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) מתוך מחקר אקראי מבוקר-אינבו בשם ACTT-1.

במחקר פאזה 3 זה השתתפו נבדקים בגירים המאושפזים עקב קורונה. דגימות מטוש נאספו בבסיס ובמהלך 29 הימים שלאחר מכן. הגנומים של נגיפי SARS-CoV-2 רוצפו בשיטת ריצוף הדור הבא (Next Generation Sequencing - NGS). ניתוח פנוטיפים בוצע בדגימות המקור ו/או בעזרת שעתוקים סוב-גנומיים (subgenomic replicons) המבטאים מוטציות בגן המטרה Nsp12.

במחקר זוהו החלפות חדשות בגן Nsp12 ב-38.7% (12/31) מהנבדקים שטופלו עם רמדסיביר, לעומת 40% (12/30) מהנבדקים בקבוצת. רק בנבדק אחד מקבוצת הטיפול עם רמדסיביר נצפו החלפות חדשות בגן Nsp12. בניתוח הפנוטיפים נצפה שינוי מזערי, אם בכלל, ברגישות לטיפול עם רמדסיביר, בהשוואה לזן הבר של הגן Nsp12: A16V (שינוי פי 0.8 בחציון המינון היעיל [median Efficiency Concentration - EC50]), P323L + V792I (שינוי פי 2.2 ב-EC50) C799F (שינוי פי 2.5 ב-EC50), K-59N (ללא שינוי ב-EC50) ו-K59N + V792I (שינוי פי 3.4 ב-EC50).

מסקנת החוקרים הייתה כי ישנו שיעור זהה של החלפות בגן Nsp12 בקבוצת הטיפול עם רמדסיביר ובקבוצת הביקורת. בנוסף נמצא כי השינויים שנבחנו במסגרת המחקר הדגימו שינוי מזערי בלבד ברמת הרגישות לטיפול עם רמדסיביר, ממצא אשר תומך בכך שיש חסם גבוה להתפתחות עמידות לטיפול עם רמדסיביר בקרב חולים עם קורונה.

מקור:

Hedskog C, Rodriguez L, Roychoudhury P, Huang ML, Jerome KR, Hao L, Ireton RC, Li J, Perry JK, Han D, Camus G, Greninger AL, Gale M Jr, Porter DP. Viral Resistance Analyses From the Remdesivir Phase 3 Adaptive COVID-19 Treatment Trial-1 (ACTT-1). J Infect Dis. 2023 Jul 19:jiad270. doi: 10.1093/infdis/jiad270. Epub ahead of print. PMID: 37466213.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  רמדסיביר,  מוטציה,  פנוטיפ,  ריצוף גנטי,  עמידות