מחקרים

האם מצב ההתחסנות משפיע על תוצאי חולי קורונה מאושפזים שטופלו עם רמדסיביר?

נמצא כי שיעורי התמותה באשפוז של מטופלים עם קורונה שטופלו עם רמדסיביר זהה בין נבדקים שחוסנו לבין אלו שלא, אך שיעור המטופלים שנזקקו לטיפול נמרץ או לטיפול עם חמצן בזרם גבוה היה נמוך בקבוצת הנבדקים שחוסנו בהשוואה לאלו שלא

חולה קורונה באשפוז. צילום: אוליביה פיטוסי/ פלאש 90

מתחילת מגפת הקורונה הוצעו מספר טיפולים למחלה. רמדסיביר הוכחה כתרופה יעילה עבור טיפול בחולים קשים עם דלקת ריאות המקושרת לקורונה. למרות שקיימים מספר מחקרים המוכיחים את יעילותה של רמדסיביר, אף מחקר לא בחן את היעילות שלה כתלות במצב ההתחסנות.

מטרת מחקר זה הייתה לבחון האם יש הבדל בתוצאים של נבדקים שקיבלו רמדסיביר כתלות במצב ההתחסנות של המטופלים. התוצא העיקרי שנבדק היה שיעורי תמותה באשפוז. התוצאים השניוניים שנבדקו כללו צורך בהעברה לטיפול במחלקה לטיפול נמרץ וצורך בטיפול עם חמצן תוספי. במחקר עוקבה רטרוספקטיבי אורכי זה נכללו כל הנבדקים הבגירים שאושפזו עקב מחלה קשה של קורונה וקיבלו טיפול עם רמדסיביר בבית החולים האוניברסיטאי פדואה (Padua, Italy) בין התאריכים 1 לספטמבר 2020-31 לינואר 2022. החוקרים בחנו את כלל מאפייני הבסיס של הנבדקים, כולל מצב ההתחסנות שלהם. על מנת לקבל הערכה טובה יותר של התוצאים, בוצעה התאמה לפי ציוני נטייה עבור מצב התחסנות.

במחקר נכללו 708 נבדקים, מתוכם 605 (85.4%) התחסנו באופן מלא. בסך הכל נצפו שיעורי תמותה באשפוז של 5.1% (n=36), ושיעורי תמותה תוך 30 ימים של 2.4% (n=17). לאחר התאמת ציוני נטייה, נצפו שיעורי תמותה דומים בין קבוצות המחקר. הצורך באשפוז במחלקה לטיפול נמרץ או בטיפול עם חמצן תוספי היה נמוך יותר עבור נבדקים שהתחסנו.

מסקנת החוקרים הייתה כי ייתכן ולהתחסנות מלאה כנגד קורונה יש השפעה על הצורך באשפוז במחלה לטיפול נמרץ ובטיפול עם חמצן בזרם גבוה עבור מטופלים עם קורונה בדרגה בינונית-קשה אשר טופלו עם רמדסיביר.

מקור:

Mengato, D., Mazzitelli, M., Francavilla, A. et al. Changing patterns and clinical outcomes of hospitalized patients with COVID-19 severe pneumonia treated with remdesivir according to vaccination status: results from a real-world retrospective study. Clin Exp Med (2023). https://doi.org/10.1007/s10238-023-01036-x

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  רמדסיביר,  טיפול נמרץ,  חמצן,  התחסנות