מחקרים

האם טיפול עם רמדסיביר יעיל עבור חולי קורונה עם גורמי סיכון שטופלו בקהילה?

נמצא כי טיפול עם רמדסיביר שהוחל תוך שבעה ימים מתחילת הופעת התסמינים יעיל במניעת אשפוזים גם עבור חולים עם קורונה שלהם מספר רב של גורמי סיכון

במחקר PINTREE הודגם כי טיפול מוקדם עם רמדסיביר הפחית ב-87% את הסיכון לאשפוז עקב תחלואה בקורונה או למוות מכל סיבה, בתקופה של עד 28 ימים מתחילת המחלה, עבור מטופלים לא מאושפזים שנמצאים בסיכון גבוה, בהשוואה לאינבו. במחקר זה החוקרים דיווחו על תוצאות ההערכה של ההשפעה ההטרוגנית של הטיפול (Heterogeneity of Treatment Effect - HTE) עם רמדסיביר עבור מטופלים מחוץ לבית החולים, עם התמקדות בזמן מהופעת התסמינים ובמספר גורמי הסיכון בבסיס (Risk Factors - RF).

מחקר PINTREE היה מחקר RCT כפול סמיות בו השתתפו חולים עם קורונה וגורם סיכון אחד לפחות להתקדמות של המחלה (הכוללים; גיל 60 שנים ומעלה, השמנת יתר [BMI של 30 ומעלה] או מחלות בסיס מסויימות), אשר טופלו במסגרת מרפאות קהילה. מטופלים אלו הוקצו אקראית, תוך שבעה ימים מתחילת הופעת התסמינים, לקבלת רמדסיביר תוך ורידי (במינון של 200 מ"ג ביום הראשון ו-100 מ"ג ביומיים שלאחר מכן) או אינבו.

תוצאות המחקר הראו כי לא נצפה HTE עבור רמדסיביר כתלות בזמן עד תחילת הטיפול או במספר גורמי הסיכון בבסיס. טיפול עם רמדסיביר הביא לירידה באשפוזים עקב COVID-19, ללא תלות בתזמון ההקצאה האקראית. מבין המטופלים שהוקצו תוך חמישה ימים מתחילת התסמינים, 0.5% (1/201) מקבוצת הטיפול עם רמדסיביר נזקקו לאשפוז, לעומת 4.6% (9/194) מקבוצת האינבו (יחס סיכונים של 0.1, רווח בר-סמך של 95%, 0.01-0.82). מבין הנבדקים שהוקצו אקראית לאחר חמישה ימים, 1.3% (1/78) מקבוצת הטיפול עם רמדסיביר נזקקו לאשפוז, לעומת 6.7% (6/89) מקבוצת האינבו (יחס סיכונים של 0.19, רווח בר-סמך של 95%, 0.02-1.61). רמדסיביר נמצא יעיל גם בהפחתת אשפוזים המקושרים לקורונה כאשר בוצע ריבוד לפי מספר גורמי הסיכון של הנבדקים. עבור נבדקים עם שני גורמי סיכון ומטה, לא אושפז אף נבדק מקבוצת הטיפול עם רמדסיביר (0/159; 0%), זאת בהשוואה ל-2.4% (4/164) מקבוצת האינבו. עבור נבדקים עם שלושה גורמי סיכון ומעלה, 1.7% (2/120) מקבוצת הטיפול עם רמדסיביר נזקקו לאשפוז, לעומת 9.2% (11/119) קבוצת האינבו (יחס סיכונים של 0.16, רווח בר-סמך של 95%, 0.04-0.73).

מסקנת החוקרים הייתה כי לטיפול עם רמדסיביר במתאר הקהילתי שהוחל תוך שבוע ימים מתחילת הופעת התסמינים, ישנה יעילות דומה עבור מטופלים עם מספר גורמי סיכון שונה. מכיוון שכן, נראה כי סביר לטפל במטופלים עם רמדסיביר ללא תלות במצב גורמי הסיכון שלהם.

מקור:

Brown SM, Katz MJ, Ginde AA, Juneja K, Ramchandani M, Schiffer JT, Vaca C, Gottlieb RL, Tian Y, Elboudwarej E, Hill JA, Gilson R, Rodriguez L, Hedskog C, Chen S, Montezuma-Rusca JM, Osinusi A, Paredes R. Consistent Effects of Early Remdesivir on Symptoms and Disease Progression Across At-Risk Outpatient Subgroups: Treatment Effect Heterogeneity in PINETREE Study. Infect Dis Ther. 2023 Apr;12(4):1189-1203. doi: 10.1007/s40121-023-00789-y. Epub 2023 Apr 19. PMID: 37074613; PMCID: PMC10113728.

נושאים קשורים:  מחקרים,  קורונה,  רמדסיביר,  טיפול בקהילה,  טיפול אנטי-ויראלי