מחקרים

האם יש יתרון בהוספה של דקסמתזון לטיפול עם רמדסיביר בחולי קורונה?

חולי קורונה אשר טופלו עם רמדסיביר בלבד, ללא תוספת של דקסמתזון, הראו משך מחלה קצר יותר בהשוואה לחולים שקיבלו את הטיפול המשולב. כמו כן, הוספה של דקסמתזון לא נקשרה עם שיפור בשיעורי התמותה בחולים אלו

25.04.2023, 14:53
תרופה לקורונה. אילוסטרציה

במהלך תקופת המגיפה נבדקו גישות טיפוליות שונות, וחולים אשר סבלו מאי ספיקה נשימתית חריפה בעקבות המחלה טופלו עם רמדסיביר וסטרואידים.

במחקר שממצאיו פורסמו בכתב העת 'Scientific Reports', החוקרים ערכו מחקר תצפיתי פרוספקטיבי במטרה להעריך את יעילות הטיפול עם רמדסיביר בחולי קורונה מאושפזים, עם וללא תוספת של סטרואידים. לצורך המחקר נאספו חולים מבוגרים, עוקבים, אשר נמצאו כחיוביים לנגיף הקורונה ואובחנו עם כשל נשימתי חריף.

במסגרת המחקר החולים חולקו על פי הגישה הטיפולית שניתנה להם: קבוצת חולים שטופלה עם רמדסיביר בלבד, וקבוצה שקיבלה טיפול משולב של רמדסיביר וסטרואידים. התוצא הראשוני של המחקר היה משך הזמן עד להחלמה בשתי קבוצות הטיפול.

במחקר נכללו בסך הכל 374 חולי קורונה בוגרים, כאשר 184 מתוכם טופלו עם רמדסיביר, ו-190 קיבלו טיפול משולב עם רמדסיביר וסטרואידים. לאחר 28 ימים מעת האשפוז, החולים בקבוצת הרמדסיביר הראו משך זמן קצר יותר עד להחלמה בהשוואה לחולים בקבוצת הטיפול המשולב עם סטרואידים [11 לעומת 16 ימים (רווח בר סמך של 95%  9.7-12.8; 14.9-17.1; p = .016)]. כמו כן, משך האשפוז היה קצר יותר בחולים שטופלו עם רמדסיביר בלבד. בנוסף לכך, לא נצפה שיפור בשיעורי התמותה של חולי הקורונה בעקבות הוספה של סטרואידים לטיפול עם רמדסיביר.

החוקרים מסכמים כי משך המחלה של חולי קורונה שטופלו עם רמדסיביר, ללא תוספת של סטרואידים, היה קצר יותר לעומת אלו שקיבלו טיפול משולב. לפיכך, תוצאות החוקרים מעלות שאלה האם סטרואידים מייצגים יתרון טיפולי בחולי קורונה הסובלים מאי-ספיקה נשימתית.

מקור:

Coelho, L., Falcão, F., Póvoa, P. et al. Remdesivir and corticosteroids in the treatment of hospitalized COVID-19 patients. Sci Rep 13, 4482 (2023). https://doi.org/10.1038/s41598-023-31544-5

נושאים קשורים:  מחקרים,  רמדסיביר,  דקסמתזון,  קורונה,  אי-ספיקה נשימתית
תגובות