COVID-19 בישראל

החל מהיום: קריטריונים חדשים עבור מחלימי קורונה

הקריטריונים החדשים מאפשרים הגדרת מחלימים במקרים נוספים מאלה שנקבעו עד כה | במצבי ספק ניתן לפנות לוועדת חריגים בקופת החולים

בדיקת דם, בדיקה סרולוגית. אילוסטרציה

החל מהיום (א') מונהגים קריטריונים חדשים להגדרת מחלימי קורונה. ההנחיה על כך הועברה לקופות החולים ביום חמישי האחרון. בין החידושים הבולטים: יכולת לפנות לוועדת חריגים.

עד כה מי שנדבקו בנגיף נרשמו כמחלימים בעקבות הצגת בדיקה חיובית תקפה מקופת חולים או ממד"א. הקריטריונים החדשים מאפשרים הגדרת מחלימים גם במקרים נוספים.

לקופת החולים יינתן מעתה שיקול הדעת לקבוע אם מי שהחלים מהנגיף יצטרך להציג בדיקת אנטיגן שבוצעה בעמדה מפוקחת של משרד הבריאות או בדיקת PCR חיובית, לאחר שעברו עשרה ימים מבדיקה קודמת. הכרה דומה תינתן לאדם למי שיציג בדיקה סרולוגית רגילה חיובית שבוצעה בארץ. אם בוצעה בחו"ל יש לחזור ולעשותה שוב בישראל. גם מי שפנה לרופא המטפל בקופת חולים עם תסמיני קורונה, עד 14 יום ממועד הבדיקה (אנטיגן /PCR חיובי-גבולי), יוגדר כמחלים.

ההסבר בהנחיה החדשה של משרד הבריאות: "במקרה של ספק, תוכל ועדת החריגים להפנות לבדיקה סרולוגית רגילה כאשר מדובר במי שלא מחוסן, או סרולוגית אנטי N כשמדובר במי שהתחסן. ככל שתתקבל תוצאה חיובית בבדיקה, ייחשב המטופל למחלים".

קופת החולים אחראית למימון הבדיקה הסרולוגית מסוג אנטי N רק אם ועדת החריגים הפנתה את המבוטח לביצוע הבדיקה. בכל מקרה אחר, הבדיקה תתבצע על דעתו של המבוטח ובמימון עצמי. בנוסף, כל קופת חולים אחראית לפרסם למבוטחיה את הנהלים ודרך העבודה לפיה תפעל ועדת החריגים שבסמכותה, וכן את דרכי ההתקשרות להגשת בקשות לוועדה.

במשרד הבריאות אף הוקמה ועדת חריגים עליונה, שתסייע בייעוץ לוועדות החריגים של קופות החולים. היא תטפל בפניות חריגות שיופנו על ידי הקופות ותוכל לתת מענה למי שאינם מבוטחים כמו סטודנטים זרים, תיירים, חסרי מעמד ועוד.

נושאים קשורים:  מחלימים מקורונה,  משרד הבריאות,  קופות החולים,  ועדת חריגים,  חדשות,  19-COVID
תגובות