COVID-19 בישראל

בג"צ הורה למדינה לנמק מדוע איננה מפרסמת את תמלילי ישיבות הקורונה

שופטי בג"צ: על הממשלה לנמק עד 11 בנובמבר מדוע היא מסווגת את כלל תמלילי ישיבות הממשלה וועדות השרים בנושא קורונה כ"סודיים ביותר"

"חלפה שנה וחצי של חסיון רב שנים על דיוני קבינט הקורונה, כולל השחרה בלתי מוסברת של ההסכם עם יצרנית החיסונים": צילום: קובי גדעון/ לע"מ

שלושה שופטי בג"צ, נשיאת העליון אסתר חיות והשופטים יצחק עמית וג'ורג' קרא, הורו אתמול (א') לממשלה לנמק עד 11 בנובמבר מדוע היא מסרבת למסור תמלילים מישיבות הממשלה, קבינט הקורונה וועדות השרים שעסקו בניהול משבר הקורונה בישראל. לפי הצו שהוציאו השופטים על הממשלה לנמק מדוע לא יבוטלו הסעיפים בתקנון הממשלה המאפשרים לסווג את כלל תמלילי ישיבות הממשלה וועדות השרים כ"סודי ביותר", וזאת בניגוד לחוק יסוד הממשלה הקובע כי נושאי ביטחון יהיו מסווגים.

העתירה לחשיפת הפרוטוקולים מישיבות הקורונה הוגשה על ידי התנועה לחופש המידע וכלי תקשורת שונים. העותרים טענו כי חוק יסוד הממשלה קובע כי ישיבותיה יהיו חסויות רק בנושאים מסוימים המפורטים בחוק, רובם בטחוניים, וכי מגיפת הקורונה איננה חלק מהם.

בשעתו טען מי ששימש כראש המטה לביטחון לאומי (מל"ל) מאיר בן שבת בדיון בכנסת שהמסמכים נגישים לכל אבל התברר שאין זה כך ומרגע שהוחלט כי דיון הוא סודי, משמעות הדבר היא שהתמלילים נשארים חסויים ל-30 שנה.

בתגובה לעתירה שמסרה המדינה במארס 2020, הובהר כי אין בכוונתה להתיר את פרסום התמלילים מישיבות הממשלה מתקופת הקורונה. בשעתו טען מזכיר הממשלה בשם ראש הממשלה לשעבר בנימין נתניהו כי "חשיפת הפרוטוקולים (מהדיונים) תרתיע שרים מלדבר בחופשיות בישיבות הקבינט".

נושאים קשורים:  ממשלת ישראל,  בג"צ,  עתירה,  קבינט הקורונה,  19-COVID,  חדשות
תגובות
12.10.2021, 00:12

צעד חשוב. יידעו מקבלי ההחלטות שהם תחת פיקוח הציבור. יישר כח לעותרים.