COVID-19 בישראל

לא ניתן לחייב באופן גורף בדיקת תו ירוק בכניסה לבתי החולים

מנכ"ל משרד הבריאות הבהיר למנהלי בתי החולים כיצד יש להחיל את כללי את התו הירוק בשטחי המוסדות הרפואיים מבלי לפגוע בזכויות המטופלים ובחוק זכויות החולה

תו ירוק. צילום: מרים אליסטר/ פלאש 90

מנכ"ל משרד הבריאות פרופ' נחמן אש פנה אמש (א') במכתב למנהלי בתי החולים שעניינו החלת כללי התו ירוק בשטחי בתי החולים. בחלק מבתי החולים הוחל בביצוע בקרה בכניסות במטרה לצמצם מספר מבקרים ולאפשר כניסה לבית החולים, תוך החלת כללי התו הירוק על הנכנסים לבית החולים, בדגש על המגיעים לפעילות רפואית לא דחופה ומבקרים. הנושא הגיע לדיון בבית המשפט, אשר הדגיש את הבעייתיות במניעת טיפול רפואי כלשהו מאדם שלא ממלא את כללי התו הירוק.

יש לציין כי בתי החולים התבקשו על ידי משרד הבריאות לצמצם כניסת מבקרים ולהגביל מספר המבקרים בו זמנית למאושפז, בהתאם לשיקול דעתם.

"אני מודע לצורך ולחשיבות של נקיטת הצעדים למניעת הדבקות קורונה בתוך שטח בית החולים. ככלל, פעילות כזו נדרשת ומבורכת", כתב פרופ' אש למנהלים, "אך עליה להיעשות בהתאם לכללים בעניין החלת התו הירוק, שלא הוחל על מוסדות הרפואה במודע ובמכוון ותוך שמירה על זכויות המטופלים, לפי חוק זכויות החולה".

עוד ציין כי "לא ניתן לחייב באופן גורף בדיקת תו ירוק בכניסה לבית החולים, מתוקף היות השירות הרפואי שירות חיוני. כידוע, מקום שניתן בו שירות רפואי הוחרג מהמקומות המוסדרים במסגרת התקנות בנושא התו הירוק".

יחד עם זאת, נאמר, כי בהינתן התנאים הבאים ניתן, באם מנהל בית החולים בוחר בכך, לבצע בדיקת תו ירוק בכניסה לשטחו:

1. אין למנוע טיפול רפואי או כניסת אדם הזקוק לטיפול רפואי או מבקש טיפול רפואי, גם אם הטיפול אינו דחוף.

2. רשאי בית החולים לבקש ממטופל לבצע, על חשבון בית החולים, בדיקת קורונה מהירה, בטרם ביצוע פרוצדורה רפואית שיש בה חשיפה פוטנציאלית (בין אם המטופל מחוסן או מחלים, או לא). מותר להציע למטופל לדחות ביצוע פרוצדורה שאינה דחופה, אך כמובן שאין לדחות פרוצדורה דחופה בגלל דרישה זו.

3. על בית החולים להקפיד על זכותו של המטופל למלווה, זכות המעוגנת בחוק זכויות החולה, ולהפעיל שיקול דעת ביחס לכניסה של מלווה שאינו עומד בתנאי התו הירוק, כגון אם הוא מפגין תסמיני מחלה. אין למנוע כניסה של מלווה כאשר הוא נדרש לסייע למטופל. בכל מקרה בו מסיבה כלשהי נמנעת כניסת מלווה יש להסביר זאת למטופל ולמלווה באופן פרטני, כנדרש בחוק.

4. יש לנקוט צעדים כדי מנוע התקהלות בכניסה לבית החולים, או עיכוב בזמן הכניסה לבית החולים.

5. ניתן להגביל כניסת מבקרים, שאינם מטופלים או מלווים של מטופלים.

6. לציין כי ככל שמשתמשים במערך האבטחה לבקרת תו ירוק בכניסה לבית החולים, אין למאבטחים בבתי החולים סמכות פורמלית לדרוש תו ירוק, ויש לנהל את השיח עם הנכנסים באופן מושכל ורגיש.

נושאים קשורים:  תו ירוק,  בתי חולים,  משרד הבריאות,  פרופ' נחמן אש,  19-COVID,  זכויות החולה,  חדשות
תגובות
אנונימי/ת
29.09.2021, 22:37

בכירי משרד הבריאות- גבשו הנחיות ולא אוסף רדוד של עצות והמלצות חסרות תוקף ושיניים. יש צורך בכללים אחידים לכל המוסדות ולא יוזמות מקומיות ובלבול המטופלים, המלווים, המבקרים וכמובן צוות בית החולים.
זה פשוט לאכוף תו ירוק או להתעלם ממנו זה כל מה שאתם מתבקשים להנחות אותנו