COVID-19 בישראל

מכה למתנגדי החיסונים: בג"צ דחה על הסף עתירה נגד חיסוני הקורונה

שלושה שופטי בג"צ דחו פה אחד את העתירה שהגישו חברי ועדת החקירה האזרחית למחדלי הקורונה נגד שר הבריאות ומנכ"ל המשרד: "הניסיון לבוא כעותרים ציבוריים הדורשים את טובת הציבור צריך להיעצר בפתח השער"

תל אביב, 6 ביוני. הפגנת הורים נגד חיסון ילדים לקורונה. צילום: מרים אליסטר/ פלאש 90

מתנגדי החיסונים ספגו אתמול (א') מפלה כבדה כאשר בג"צ דחה על הסף עתירה שהגישו נגד שר הבריאות ומנכ"ל המשרד ובו תבעו צו על תנאי להפסקת מבצע חיסוני הקורונה בישראל.

שלושה שופטי בג"צ - דוד מינץ, יוסף אלרון ואלכס שטיין - החליטו פה אחד שדינה של העתירה להידחות על הסף ויתר על כן, גם מבלי לדרוש, כמקובל, לשמוע את עמדת הנתבעים.

את העתירה הגישו ד"ר פינקי פיינשטיין, פסיכיאטר ומתנגד לחיסונים, שהקים עמותה בשם "ועדת חקירה אזרחית למחדלי הקורונה" והרבה להתראיין בעיקר באתרי אינטרנט שבהם השמיע את דעתו נגד חיסוני הקורונה; ד"ר גלית צפלר נאור, רופאת משפחה ומנהלת רפואית מחוזית של היחידה לטיפול הבית בקופת חולים מכבי; וד"ר יעל פזי בנהר, שהיא ביוטכנולוגית וכן אלה נווה, חברת הוועדה האזרחית.

השופט שטיין שניסח את פסק הדין אמר: "העותרים בעתירה זו מבקשים מאיתנו כי נוציא צו-על-תנאי אשר יחייב את המשיבים (שר הבריאות ומנכ"ל משרד הבריאות) לבוא וליתן טעם מדוע לא יורו על הפסקת הזרקת תכשיר פייזר BNT162b2 לאוכלוסיה בכללותה ולקטינים בפרט, כחיסון נגד נגיף הקורונה.

"כמו כן מבקשים העותרים כי ניתן צו ביניים אשר יורה על איסור מוחלט להזריק את החיסון לקטינים – זאת, מאחר שלדבריהם החיסון גורם לתופעות לוואי חמורות ומסכן את חייהם, שעה ש'הנגיף כמעט ונעלם לחלוטין וידועות תרופות מועילות ומעולות כנגדו'.

"העותרים פועלים במסגרת גוף ששמו 'ועדת החקירה האזרחית', אשר פנה למשרד הבריאות בדרישה להפסיק את השימוש בחיסון ונענה בשלילה.

"המשרד השיב לעותרים כי האישורים לייבוא החיסון ולשימוש בו ניתנו על ידי מנכ"ל המשרד מכוח תקנות הרוקחים (תכשירים), בהישען על מחקרים, על ניסיון רגולטורי בארץ ובעולם ועל פרסומים מדעיים. בהקשר זה, טוענים העותרים כי השימוש שעשה המנכ"ל בתקנה נעשה בחוסר סמכות מאחר שלדבריהם 'התקנה מיועדת לתרופה ולא לחיסון' וכן מאחר שבמועד הוצאת האישורים, 'לא היתה בישראל מחלה אפידמית או מידבקת'".

"דין העתירה", פסקו השופטים פה אחד, "להידחות על הסף מבלי לקבל תשובה (תגובה ממשרד הבריאות והשר)". עוד קבעו השופטים שמדובר בכלל בעתירת-סרק ופסלו אותה מכל וכל.

השופט שטיין ציין בפתח הדברים "כי הטענה בדבר חוסר סמכות, הנישאת בפי העותרים, יסודה בטעות בהבנת הנקרא. התקנה שמכוחה הוציא המנכ"ל את האישורים מדברת על 'תכשיר' כהגדרתו בסעיף 1 לפקודת הרוקחים שמכוחה הותקנו תקנות הרוקחים בכללותן. סעיף זה מגדיר 'תכשיר' כ'כל צורה של חומר או שילוב של חומרים שהינו בעל תכונות לריפוי או למניעה של מחלה באדם'. אשר על כן, המנכ"ל רשאי גם רשאי ליתן אישורים לייבוא חיסונים המונעים מחלות".

השופט שטיין מציין כ "בניגוד לטענת העותרים, סמכות זו של המנכ"ל איננה מותנית בהתפשטותה של מחלה אפידמית או מידבקת בישראל. התקנה קובעת כי המנכ"ל מוסמך ליתן את אישורו לייבוא של חיסון המיועד להגנת תושבי המדינה במקרה של מחלה אפידמית, או מידבקת. הווה אומר: המנכ"ל רשאי להפעיל את סמכותו לפי התקנה גם במבט הצופה פני עתיד, כדי ליצור רשת ביטחון מפני מחלה שעתידה להתפשט.

"לזאת אוסיף: כי התקנה מסמיכה את המנכ"ל גם להעריך את סכנת ההתפשטות של מחלה אפידמית או מידבקת בישראל, וכל מי שעיניו בראשו יודע שנגיף הקורונה טרם עזב את הארץ וממילא לא הודיע על כוונתו לפסוח על שטחה של מדינת ישראל בעתיד. אשר על כן, המנכ"ל הפעיל את סמכותו כדת וכדין.

"לכן", סיכם השופט שטיין, "סבורני כי נכון נעשה אם נדחה על הסף גם את יתר טענות העותרים, שעיקרן הצורך הנטען להגן על ילדי ישראל ועל שאר תושבי המדינה מפני נזקי החיסון.  העותרים מבקשים כי נעדיף את עמדתם ביחס לנזקים המיוחסים לחיסון על פני עמדת הרשויות המוסמכות (משרד הבריאות). טענה זו נדונה לכישלון מאחר שאין בידינו להתערב בשיקול דעת רפואי-מקצועי כל אימת שהפעלתו לא נפגמה בפגם היורד לשורש העניין כדוגמת שיקולים זרים או אי-סבירות קיצונית. העותרים לא הצביעו על שום פגם כזה בעתירתם.

"מול הפרסומים אליהם הם מפנים (ועוסקים במחדלי החיסון),  ניצבים מאמרים מדעיים ומידע אמין אחר, אשר מדברים בקול צלול בזכות החיסון. ופשיטא הוא, שהמנכ"ל רשאי היה להסתמך בהחלטתו על מאמרים ומידע זה.

"ניסיון העותרים לבוא בשערנו כעותרים ציבוריים הדורשים את טובת הציבור בכללותו - צריך להיעצר בפתח השער. לפי הדין הישראלי, התחסנות נגד נגיף הקורונה איננה בגדר חובה משפטית, אלא בגדר זכות שמימושה נתון לבחירה אוטונומית של כל אזרחית ואזרח. העתירה שלפנינו איננה באה אפוא לזכות את הציבור, שבשמו היא הוגשה, אלא באה לגרוע מאחת מזכויות היסוד שלו - הזכות לאוטונומיה. העותרים חופשיים שלא לחסן את עצמם לפי בחירתם, והמדינה אינה כופה עליהם דעה הפוכה משלהם. ברם, אם נעניק לעותרים את מבוקשם, נכפה את עמדתם על ציבור רחב של אנשים הסבורים אחרת ומעוניינים לחסן את עצמם ואת ילדיהם.

"דבר זה לבדו מחייבנו לדחות את העתירה על הסף בשל העדר זכות עמידה לעותרים. עתירה זו היא אחת הדוגמאות המובהקות לנזקים אשר ייגרמו למערכת המשפט שלנו אם לא נקפיד על כל הדרישות המוקדמות להגשת עתירות ציבוריות – דרישות שקיומן נועד לחסן את המערכת מפני עתירות סרק.

"במילים אחרות ופשוטות יותר", סיכם השופט שטיין, "הזכות לבוא בשערי בג״ץ כעותר ציבורי נתונה אך ורק למי שבא להעצים את הציבור הרחב או חלק ממנו ולהבטיח את זכויותיו".

נושאים קשורים:  חיסונים,  מתנגדי חיסונים,  חדשות,  קורונה,  עתירה לבג"ץ,  19-COVID,  ד"ר פינקי פיינשטיין,  ד"ר גלית צפלר נאור,  ד"ר יעל פזי בנהר
תגובות
05.07.2021, 11:43

פס\"ד חד משמעי, צלול וברור!
איני שולל לחלוטין את טענותיהם המקצועיות של העותרים, רק ימים יגידו אם היה מן הצדק בטענותיהם.
אולם נכון להיום, מדובר ב\"סכנה ברורה ומיידית\" עם נתונים ברורים באשר למספרי החולים, חולים קשים, תופעות לטווח ארוך ותמותה ומנגד תופעות לוואי נדירות מלוות בהשערות (שבד\"כ אינן מגובות בנתונים) וקונספירציות לרוב.
על פי הנתונים שבידנו, רבה תועלתו של החיסון פי כמה וכמה על הנזקים המיוחסים לו ומכאן שכל עוד אין אינדקציה ספציפית לכך שהסכנה בקבלת חיסון גבוהה מהתועלת שבו, יש לאפשר לכל אדם להתחסן באם בחר בכך!

05.07.2021, 12:48

יש מגיפת קורונה בישראל ויש שופטים בירושלים- עובדה

אנונימי/ת
05.07.2021, 19:52

הזוי שרופאים מגישים עתירה כזו

בושה למכבי שמעסיקים אישה כזו במיקרה בכירה

לא הייתי רוצה שתהיה רופאה שלי

מביך ביותר

מזל שיש בגץ עם תבונה ושכל ישר
כי מסתבר שלחלק מהרופאים בארץ אין את זה

מביך עתירה מביכה

אנונימי/ת
05.07.2021, 20:37

למעט שמעון דודסון שני המגיבים האחרים מעידים על שטיפת מוח יעילה שכן יש חוסר הבנה מהי מגיפה וזה לא המקרה שכן הקליניקה כוללת מעל חצי \"מאומתים\" אתסמיניים שזה מצב מוזר של מחלה ללא מחלה. טרמינילוגיה מעוותת של \"מאומת\", \"חולה אסימפטומטי\" המבוססת על \"בדיקה\" שאינה בדיקה אלא תהליך הגברה ויצור dna. איסוף נתונים של תחלואה ותמותה מעוות לפי כללים שלא היו עד 2020 ותכשיר בשלבי ניסוי, כן כן, בשלבי ניסוי עד ינואר 2023 שאמור למנוע הדבקה, תחלואה והעברה וזה אינו המקרה, ולזה הם קוראים \"חיסון\". שלא לדבר על רמיסת זכויות פרט, כפיה ואפליה. היכן נעלם מדע הרפואה והאתיקה שלו? אבל זה לא יפריע לאנשים לדקלם טקסטים נבובים, אולי מתוך חשש להפנים שמה שלמדו והאמינו עשרות שנים עלול להתברר כחצאי אמיתות.
כמו שהיה אומר נחמיה שטרסלר \"אז,... שלא יעבדו עליכם!!\"

אנונימי/ת
05.07.2021, 20:57

יופי נחמה...
ברבור שמעיד על שטיפת מוח קיצונית...
שמא תשאיר/י חרך קטן לאפשרות שאולי הצדק או אולי חלקו עם תומכי החיסונים?

אנונימי/ת
05.07.2021, 21:10

מספיק לצרוח, לא רוצה, אל תתחסן, כמו שקבע בג\"צ.

אנונימי/ת
05.07.2021, 21:28

חצוף. אימי נפטרה מ COVID יחד עם עוד כמעט 6000 אנשים. לא רוצה - אל תתחסן. ותשמור מרחק מאיתנו, שהתחסנו עבור עצמנו, עבור המטופלים שלנו ועבור הציבור. בריאות הציבור, אתיקה ומוסר- אל תטיף, לא לנו ולא לשופטי בג\"צ. גם אנחנו מבינים באפידמיולוגיה.

אנונימי/ת
06.07.2021, 18:14

חוסר הבנה? תסביר את זה למשפחות של מעל 6000 איש שנפטרו מהמחלה.
איך האנונימי מסביר/ה את הנתונים האיטליה, ארה\"ב ובריטניה?!, לדעתו/ה כולם מטומטמים(שהסכימו להתחסן או לא הבינו את הנתונים) או כולם רמאים (ה WHO, משרד הבריאות שלנו, כמו גם מקביליהם בחו\"ל)
\"רמיסת זכויות פרט\" = קשקוש, לא נקבעה חובה להתחסן, לכן לא נרמסה כל זכות-פרט שהיא. לא כפו על אף אחד להתחסן.
צדק השופט שטיין בהחלטתו ובנימוקיו.

אנונימי/ת
09.07.2021, 00:20

את/ה מבין/ה בעצמך מה כתבת?

אנונימי/ת
05.07.2021, 21:45

למר אנונימי מתגובה בשעה 20:37
את/אתה אכן חצוף ברמות. מילא שאתה מכחיש מחלה שנטלה חייהם של מיליונים בעולם, אתה גם הדיוט שלא טרח לקרוא את פסק הדין. כאמור, אין שום חובה במדינה להתחסן. אדרבה אני מעודד אותך לא להתחסן, עדיף שהסלקציה הטבעית תטפל במקרה שלך- או ש או ש כמו שאומרים הילדים (לפחות המחוסנים). מי אתה, ומי חברי העמותה המטומטמים, שיגידו לנו אם להתחסן או לא. אמר להם השופט בצורה מאד בהירה- בזכותכם לא להתחסן איש לא נוגע. אל תגעו בזכות שלנו כן להתחסן.
זה שרופאה בכירה במכבי חברה בעמותה כזו זו תעודת עניות לקופה ובושה וחרפה ברמות שאין לתאר. אם לאישה הזו יש בעיה עם חיסונים כמו עוד כמה מחבקי עצים היא מוזמנת לעשות את המלחמות שלה מחוץ למערכת שבה היא לא מאמינה. בזמן שהקופה שלה כחלק ממערכת הבריאות הממסדית מנסה לחסן מדינה שלמה יושבת מנהלת בכירה ומגישה עתירה כנגד החיסון! הייתי מעיף אותה כל כך מהר שהראש שלה מסתחרר ממהירות ההטסה שלה. פשוט שיא החוצפה!

אנונימי/ת
06.07.2021, 18:27

מילים כדורבנות!!
אם מכבי מעוניינת שהמטופלים שלה יחוסנו -כדאי שתוותר על שרותיה ה(לא) טובים של הרופאה הנ\"ל, שבודאי שלא תעודד את מטופליה להתחסן או שתשכנע אותם לא להתחסן. כדאי שהמנכ\"ל החדש יפעל נגדה בהתאם לפקודת הרופאים ויגיש נגדה קבילה, בתקווה שישעו את הרישיון שלה וימנעו ממנה לבלבל את החולים

אנונימי/ת
05.07.2021, 23:13

מה מניע את כל הטמבלים האלה? לא רוצים , שלא יתחסנו אבל שיעזבו אותנו בשקט, כן, שגם לא יטריחו את בג\"ץ.

אנונימי/ת
06.07.2021, 07:56

https://fb.watch/6xotzlMHFs/
תקשיבו טוב לראיון לפני יומיים , פרופ׳ לוי, פרופ לוין וד״ר יחיזקלי בתוכנית של גיא ואורלי
מחקר שמראה עליה של 25% בפניות למד״א התקפי לב ודום לב בין גיאלים 16-39
האם לא מצריך מאיתנו לעצור לחשוב ולברד.
בכל מקרה לכל מי שעדיין חיי בפחדים של המגפה מוזמן להיכנס לאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולבדוק , האם הייתה עליה בתמותה בהשוואה לשנים קודמות ? לא
העליה היחידה נרשמה בתחילת השנה ב3 חודשים ראשון בסמוך למבצע החיסונים ?
האם לחסן בכל מחיר צעירים בריאים , כי המבוגרים רוצים לחיות עוד שנה נוספת ובספק?
להקריב ילדים ונכדים , איזה אנוכיות מצד הסבים.
באנגליה הכריזו כמו סנגפור, ב 19.7 , מתייחסים לקורונה כאל שפעת . נמאס להם להמשיך בקטיעת שרשראות הדבקה ולבדוק אנשים בריאים .
מתי אנחנו? רק ששר הבריאות יחליף את הצמרת כמו שקרה באנגליה

אנונימי/ת
06.07.2021, 13:43

איזה פניות למד״א בראש שלך? מד״א זה אמבולנס. רכב עם גלגלים וסירנה ולפעמים פארמדיק שאינו מוסמך לקבוע שום אבחנה. האם יש 25% עליה בהתקפי הלב בישראל? האם עליה זאת החלה כשהתחילו לחסן? האם איגוד הקרדיולוגים פרסם שיש כזאת עליה? האם אנשים מעשנים יותר ועושים פחות פעילות ואוכלים פחות בריא בגלל דאגות/סגרים וכל מה שהשנה האחרונה עוללה?

אנונימי/ת
06.07.2021, 10:18

אבל הוא כתב שההתחסנות אינה בגדר חובה משפטית, אלא זכות, שמימושה נתון לבחירה אוטונומית של כל אזרח. כלומר לא ניתן לחייב אדם להתחסן כנגד רצונו.

אנונימי/ת
10.08.2021, 15:36

נכון לא ניתן לחייב בשלב זה אבל זה רק עניין של זמן.
עובדה ניתן לחייב שלים חגורת בטיחות ברכב, מדוע לזה אתם לא מתנגדים. אתם גם יודעים שהחגורה בזמן תאונה גם יכולה לעשות נזק?
נשגב מבינתי המדעית מדוע אנשי מדע כביכול מתנגדים להורדת הסיכון הסטטיסי של כולנו ובעיקר של החולים ובעלי הסיכון באוכלוסייה למות.
ובנסוף לאן הטרלול הבא יקח את מנגדי החיסונים אחרי בג\"ץ.

06.07.2021, 18:07

השופטים פסקו תשלום הוצאות משפטיות?

06.07.2021, 19:39

כן

07.07.2021, 00:25

בדרך כלל הבלתי מתחסנים אכן מונעים מעצמם תופ\' לוואי ובהנים מחיסון העדר של אלה ששוכבים בשבילם על הגדר. במגפה (!!!) הנוכחית הבלתי מתחסנים מסכנים את יתר הציבור באופן ברור ולא רק את עצמם. חוצפה מצידם לבקש להפסיק את החיסונים כל עוד אין מחייבים את הטיפשים להתחסן ומרשים להם להפעיל שיקול דעת שגוי לגבי עצמם.

אנונימי/ת
07.07.2021, 22:34

אני האנונימי מתאריך 5.7.21, שעה 20.37.

לידיעתכם, כמחצית המדינות (23) בארה\"ב ביטלו מגבלות קורונה לפני 4-5 חודשים שזה אומר כ-150 מיליון תושבים עם אחוזי התפייזרות נמוך והפלא ופלא,.... אין עליה בתחלואה, אין עליה בתמותה, יש ירדה באבטלה ופריחה כלכלית. בשל כך יש 2 דברים נוספים, אובלוסיה צעירה מהגרת אליהן ומביאה איתה את כספה וככה גם חציון הגיל יורד וגם המצב הכלכלי משתפר.
אבל תמשיכו להאמין בנאראטיב כי הרי אם תעצרו ותתחילו להטיל ספק תגלו שמעבר לאסון המושתק המתרחש בחצר של הרפואה כמקצוע ושל כל אחד ואחת בארץ מהרופאים אישית, הרבה ממה שחונכנו לא נכון וזה מצריך חשבון נפש קשה שלא לכל אחד מהרופאים יש תעצומות נפש לזה. רופאים אחרים חיים עם ניגוד אינטרסים מובהק בשל תאוות בצע ויוהרה.

אנונימי/ת
09.07.2021, 00:22

היה נכון לשלול את הרישיון בעיסוק ברפואה לצמיתות מהרופאים כאלה

09.07.2021, 13:14

ברוך השם פסק דין ברור.