נוגדנים

תגובת נוגדנים ל-SARS-CoV-2 במטופלים עם נגיף קורונה COVID-19

במחקר זה נמצא כי בדיקה סרולוגית יכולה לתרום לאבחנה ולטיפול של חולי COVID-19

בדיקה מעבדה, נגיף הקורונה. אילוסטרציה

נגיף הקורונה החדש SARS-CoV-2 מהווה בעיה משמעותית בימים אלה. התגובה של ייצור נוגדנים במטופלים נגועים עדיין אינה ברורה, והערך הקליני של בדיקת נוגדנים לא נבדק עדיין.

סך הכל  173 מטופלים עם SARS-CoV-2 השתתפו במחקר. דגימות פלזמה שלהם (n=535) נאספו במהלך האשפוז ונמדדו בהן כמויות הנוגדנים IgM ו-IgG כנגד SARS-CoV-2. החוקרים בחנו שינויים בהרכב הנוגדנים בפלזמה עם התקדמות המחלה. בקרב 173 מטופלים, שיעור התהוות הנוגדנים הספציפיים הכולל, IgM ו-IgG היה 93.1%, 82.7% ו-64.7%, בהתאמה. זמן התהוות הנוגדנים הספציפיים הכולל, IgM ו-IgG היה היום ה-11, ה-12 וה-14, בהתאמה. נוכחות נוגדנים הייתה <40% בקרב המטופלים שבוע לאחר התפרצות המחלה, והיא גדלה ל-100% (נוגדנים), 94.3% (IgM) 79.8% (IgG) בתוך 15 ימים לאחר התפרצות המחלה.

שילוב של זיהוי RNA ונוגדנים שיפר משמעותית את הרגישות של האבחנה הפתוגנית של COVID-19 (כאשר p<0.001). שיפור זה ניכר אף בשלב מוקדם של שבוע מהתפרצות המחלה (p=0.007). בנוסף, כיל גבוה יותר של נוגדנים היה קשור באופן בלתי תלוי לדירוגים קליניים גרועים יותר (p=0.006).

זיהוי הנוגדנים מספק מידע קליני חיוני במהלך המחלה של זיהום SARS-CoV-2. הממצאים במחקר מספקים תימוכין אמפירי לחשיבות יישום שגרתי של בדיקות סרולוגיה באבחנה ובטיפול של חולים עם COVID-19.

מקור: 

Zhao J et. al (2020) Clinical Infectious Diseases DOI: 10.1093/cid/ciaa344

נושאים קשורים:  נוגדנים,  סרולוגיה,  נגיף הקורונה,  מחקרים
תגובות